Изтегли

  • COVID-19 (китайски) CN MO(номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (английски) AGBEUUSAU (номер на версия 5.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (френски) FREUCA (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (италиански) ITEU (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (португалски) PTBRAOMZ (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (руски) RUKABYUA (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (испански) ESEUARMX (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 немски DEATBELU (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран
  • COVID-19 (арабски) SAPKTRIN (номер на версия 4.0 20200511)_компресиран