Изтегли

  • COVID-19 (китайски) CN MO (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (на английски) AGBEUUSAU (номер на версията5.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (френски) FREUCA (номер на версия 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (италиански) ITEU (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (португалски) PTBRAOMZ (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (руски) RUKABYUA (номер на версия 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (испански) ESEUARMX (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 немски DEATBELU (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран
  • COVID-19 (арабски) SAPKTRIN (номер на версията 4.0 20200511) _компресиран