Тест за прокалцитонин

  • Procalcitonin Test

    Тест за прокалцитонин

    ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ StrongStep® Procalcitonin Test е бърз имунно-хроматографски анализ за полуколичествено откриване на Procalcitonin в човешки серум или плазма. Използва се за диагностика и контрол на лечението на тежка бактериална инфекция и сепсис. ВЪВЕДЕНИЕ Прокалцитонинът (РСТ) е малък протеин, който съдържа 116 аминокиселинни остатъка с молекулно тегло приблизително 13 kDa, който е описан за първи път от Moullec et al. през 1984 г. PCT се произвежда нормално в C-cel ...